AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Nová linka na předmontáž dílů převodovky

Instalace a provoz nové linky o délce 20m probíhá ve Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Slouží k předmontáži pastoru a hnací hřídele pro převodovku MQ200. Linka je složena celkem z 11 stanic, přičemž na čtyřech z nich probíhá lisování pomocí kombinace servo a kuličkového šroubu o silách až 50kN. Na lince je jeden hlavní a tři vedlejší dopravníky, kde dochází k zakládání komponent do paletek. Tyto komponenty jsou dále překládány robotickým manipulátorem na paletu na hlavním dopravníku, kde probíhá samotná montáž. Celkem jsou použity 3 manipulátory (SCARA Staubli) a jeden 6osý robot KUKA. Na stanicích se SCARA manipulátory jsou kamerové kontroly, které kontrolují správnost a založení dílu z vedlejších dopravníků.

Dvě nové automatické linky pro montáž kulových kloubů

Tyto automatické linky slouží k montáži vnitřního kulového kloubu IBJ. Jsou koncipovány jako univerzální, s možností výroby více typů kloubu IBJ. Zakládání a vykládání je řešeno plně automaticky pomocí SCARA robotů a pneumatických manipulátorů. Obě linky jsou koncipovány pro 1 obsluhu s 20 – 30 minutovou auutonomií. Obsluha zajišťuje pouze doplńování vstupních komponent do vibračních podavačů. Linka je osazena magnetickým dopravníkem ACOPOSTrack využívajícím vlastnosti servopohonu a umožňujícím nezávislé řazení paletek. Součástí linky je také přesné dávkování tuku pomocí SOMA dávkovacích ventilů a zaválcování kloubu pomocí 50 tunového Promess servolisu, který zavírá uložení kloubu s přesností na setiny mm. Po smontování a otestování kloubu je automaticky odebrán SCARA robotem a popsán pomocí mikro-úderového značícího zařízení Markator. Hotové díly jsou následně kontrolovány kamerovým systémem.

Automatická linka, jakou se u nás ještě nikomu nepovedlo sestrojit

Nová výrobní linka je koncipována pro zcela automatický provoz a slouží pro výrobu segmentových kolen z trubky o průměru 250-280-300-315 mm. Stroj je schopný naklopením vytvářet úhly ohybů od 15° do 90°. K obsluze linky je zapotřebí jeden operátor, jehož úkol je zakládat požadované plechy do stanice, které pak pokračují po válečkovém dopravníku ke stanici k ohýbání. Po ohybu do požadovaného průměru je válec robotem založen do svářecího zařízení, které ho podélně svaří do tvaru trubky. Ta je následně robotem přesunuta do dalšího zařízení, kde probíhají 3 fáze pohybů (řezání, rozlisování a falcování) do předem daných požadovaných úhlů. Další fází je tmelení spojů uvnitř trubky a přesunutí na výstupní dopravník.
Zajímavostí tohoto stroje je především to, že se doposud nikomu nepovedlo něco takového sestrojit.

Displeje do aut bude vyrábět nová automatická linka

Nová automatická montážně kontrolní linka bude kompletovat a testovat displeje do aut. V první fázi se do linky založí „blistry“ s komponentami, ze kterých se postupně sestaví displej a následně probíhá jeho kontrola. Linku obsluhují dva operátoři, z nichž jeden zapojuje ploché vodiče od displeje do PCB. Druhý operátor provádí vizuální kontrolu a odebírá hotové sestavy z linky. Veškerou ostatní manipulaci pak obstarávají roboty Kuka.

Nová automatická linka na výrobu drátěných kartáčů

Automatická linka slouží k válcování drátů za studena rychlostí až 4 m/s a jejich následnému zpracování nastříháním do kartáčů. Obsahuje válcovací stolici s automatickým nastavením tloušťky drátu, rotační stříhačky plochého drátu, dopravník s prostorem pro chlazení drátů, váhu a soustavu souřadnic pro automatické svařování drátů ve svazcích. Linka je složena z několika stanic, kde dochází k postupnému hydraulickému ohýbání plechového psaníčka a následnému kompletování se svazkem drátu a kalibrování tvaru kartáče. Součástí je také robotické pracoviště s robotem Yaskawa GP50 s chapadlem pro uchopení a zastřihování konců drátů. Linka je vybavena klimatizovaným přetlakovým rozvaděčem a dalšími prvky, které umožňují dlouhodobý provoz v prostředí s polétavým ocelovým prachem.

Poloautomatická linka putuje do Austin Detonator

Byla vyrobena nová poloautomatická montážní linka pro výrobu elektronických rozbušek, která putuje do firmy Austin Detonator Vsetín. Tato linka je dlouhá 14m a zpracovává 3 typy konektorů a 3 typy vodičů. Je vybavena dopravníky značky Bosch, dále 6osým robotem ABB a ESD Scara Staubli. Vstupní díly jsou zakládány obsluhou, která je také u výstupu. Kolem výrobku se zhruba od půlky nachází výbušné prostředí V1.

NOVÉ ROBOTICKÉ BUŇKY

Dodávka nových automatických robotických buněk pro našeho zákazníka v automobilovém průmyslu. Stanice jsou navrženy pro následné zpracování a balení plechových výlisků z předřazeného lisu. Obsahem dodávky byla dvě identická pracoviště každé vybavené jedním SCARA robotem pro manipulaci s díly, paletizačním nádražím pro KLT přepravky s přetříděnými díly. Stanice jsou navrženy jako plně automatické bez nutnosti zásahu operátora. V tomto případě jsme pro řízení robotických buněk použili PLC Mitsubishi a operátorský panel stejného výrobce.

Nová poloautomatická linka pro Automotive

Tento týden instalujeme u našeho zákazníka jednu z dalších z výrobních linek. Tato poloautomatická výrobní linka slouží k výrobě a kontrole spínačů pro 5-té dveře automobilu. A stejně jako v minulém roce s ohledem na koronavirovou situaci proběhla instalace s dodržením všech hygienických předpisů. Linka je koncipovaná jako poloautomatická s uzavřenou dopravníkovou smyčkou. Zakládání dílů je z důvodu návratnosti řešeno ručním pracovištěm, ostatní montážní a kontrolní stanice jsou automatické. Pro pneumatické a elektrické pohony jsme opět využili dodávek firmy FESTO.

Webinář 4.2.2021 „Mitsubishi roboty v aplikacích JHV“

Dovolujeme si Vás pozvat na bezplatný online webinář s praktickými ukázkami na téma
„Mitsubishi roboty v aplikacích JHV“ ve čtvrtek 4.2. od 13:00 – 14:00.

Registrovat se můžete na tomto odkazu: https://mitsubishielectriccz.clickmeeting.com/mitsubishi-roboty-v-aplikacich-jhv/register

Čekají Vás ukázky z řešení a realizací JHV. Webinář moderují Jan Václavovič (JHV)
a Petr Brynda (Mitsubishi Electric).

Těšíme se na Vás na webináři nebo na některé z dalších akcí JHV

NOVÁ AUTOMATICKÁ LINKA V RUMUNSKU BUDE VYRÁBĚT KOUŘOVÁ ČIDLA

K rumunskému zákazníkovi dorazila automatická linka sloužící k sestavování kouřových čidel. S ohledem na koronavirovou situaci proběhla instalace části linky vzdáleně, díky možnosti využití chytré údržby Mainware. Linka je složená celkem ze 4 modulů. Součástky jsou nejprve osazeny PCB LED-diodami a termistorem. Dále putují do pájecí stanice a následně do prvního testeru. Druhý modul obsahuje zásobník na díly, kde jednotlivé díly zasychají. Ve třetím modulu dochází ke kompletaci celého produktu, který dále pokračuje do druhého testeru. Odtud je výrobek přemístěn do čtvrtého modulu, kde je zabalen do krabičky spolu s papírovým manuálem.