AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Automatická linka, jakou se u nás ještě nikomu nepovedlo sestrojit

Nová výrobní linka je koncipována pro zcela automatický provoz a slouží pro výrobu segmentových kolen z trubky o průměru 250-280-300-315 mm. Stroj je schopný naklopením vytvářet úhly ohybů od 15° do 90°. K obsluze linky je zapotřebí jeden operátor, jehož úkol je zakládat požadované plechy do stanice, které pak pokračují po válečkovém dopravníku ke stanici k ohýbání. Po ohybu do požadovaného průměru je válec robotem založen do svářecího zařízení, které ho podélně svaří do tvaru trubky. Ta je následně robotem přesunuta do dalšího zařízení, kde probíhají 3 fáze pohybů (řezání, rozlisování a falcování) do předem daných požadovaných úhlů. Další fází je tmelení spojů uvnitř trubky a přesunutí na výstupní dopravník.
Zajímavostí tohoto stroje je především to, že se doposud nikomu nepovedlo něco takového sestrojit.