AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Dvě nové automatické linky pro montáž kulových kloubů

Tyto automatické linky slouží k montáži vnitřního kulového kloubu IBJ. Jsou koncipovány jako univerzální, s možností výroby více typů kloubu IBJ. Zakládání a vykládání je řešeno plně automaticky pomocí SCARA robotů a pneumatických manipulátorů. Obě linky jsou koncipovány pro 1 obsluhu s 20 – 30 minutovou autonomií. Obsluha zajišťuje pouze doplňování vstupních komponent do vibračních podavačů. Linka je osazena magnetickým dopravníkem ACOPOSTrack využívajícím vlastnosti servopohonu a umožňujícím nezávislé řazení paletek. Součástí linky je také přesné dávkování tuku pomocí SOMA dávkovacích ventilů a zaválcování kloubu pomocí 50tunového Promess servolisu, který zavírá uložení kloubu s přesností na setiny mm. Po smontování a otestování kloubu je automaticky odebrán SCARA robotem a popsán pomocí mikro-úderového značícího zařízení Markator. Hotové díly jsou následně kontrolovány kamerovým systémem.