AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

CYBERDOG – Robotická vinárna a technologické informační centrum

Stavba je složena ze dvou pater a svým tvarem má připomínat hlavu a tělo psa, materiálem vesmírnou loď z budoucnosti. Cyberdog je prostor dělený na robotické pracoviště, vozíkovou dráhu umístěnou nad místy pro návštěvníky a prostor s projekcí, kde se promítají ukázky ze světa technologií. Pokud si návštěvník nainstaluje aplikaci, může díky ní zadat příkaz robotickému systému, který jej zpracuje. Robotická ruka KUKA pak uchopí zvolené víno (příp. jiný nápoj), odzátkuje ho, naleje přesně odměřené množství, lahev uloží zpět a připravený nápoj umístí na vozík, na kterém je po stropních kolejích dopraven až k určenému stolu.