AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Jednoúčelové stroje

Konstrukce Jednoúčelového stroje vyhověla všem náročným požadavkům a podařilo se do minimálního prostoru umístit všechny kontroly a mechanismy. Rádio musí být pracovníkovi přístupné z obu stran s možností přiklápět různé masky zajišťující maximální ochranu výrobku a jednoznačnou montáž.

Jednoúčelové stroje pro TPCA

Předání dvou speciálních jednoúčelových strojů (fixační a manipulační zařízení pro přesun částí sestavené podlahy do svářecí linky). Tímto projektem pokračuje úspěšná spolupráce s kolínskou automobilkou v oblasti dodávek jednoúčelových strojů.

Konstrukční práce na pásovém rypadle

kteří odvedli skvělou práci a časově nelehký úkol zvládli v daném termínu. Práce spočívala v urgentním zapracování nového konceptu stroje do stávající varianty. Při změně polohy téměř všech klíčových komponent bagru a hydraulického systému jsme museli uplatnit inovativní postupy a nové prvky pro zachování perfektního přístupu pro servis komponent. Zároveň se podařilo ve velice zaplněném malém prostoru zachovat dostatečný objem nádrží provozních kapalin pro dlouhé intervaly servisu nebo doplnění. Byla také celkově optimalizovaná koncentrace komponent do skupin pro efektivní modulární montáž v sériové výrobě.

Uspěšné ukončení testovacího provozu kamerového systému

Výsledky byly nanejvýš uspokojivé a plně prokazující schopnost nasazení kamer do provozu. Detekce jiného množství paprsků byla ve 100% případů. Opakovatelnost měření byla 0,01° na statistickém vzorku 100 měření (nutno brát v úvahu, že měření probíhalo v laboratorních podmínkách)

Zahájení konstrukčních prací při optimalizaci odlitku

Minulý týden byly zahájeny konstrukční práce na přírubě motoru spočívající v optimalizaci stávajícího odlitku pro technologii tlakového lití. Součástí návrhu bude kromě konstrukčních prací také zhodnocení a srovnání stávající technologie s technologií tlakového lití.

Dotace od MPO

Byl ukončen projekt zařazený v programu IMPULS, číslo rámcové smlouvy FI-IM3/119 „Vývoj integrovaného systému velkoplošného solárního kolektoru a velkoobjemového akumulačního zásobníku s optimalizovanou stratifikací tepla“.
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.“

Den otevřených dveří

zvláště ve spojení s nárokovou státní podporou Zelená úsporám.

Největší zájem byl o podavače materiálu pro výrobu, které nahrazují hlučné a vibrační podavače. V současné situaci, kdy je kladen důraz na náklady, jsou zvláště zajímavé naše vlastní paletkové systémy, které ve srovnání s konkurencí již v sobě zahrnují technologické držení dílů, a tím se dostávají na nižší cenovou úroveň. Dále byly představeny Miniaturní pásové dopravníky dílů, které navazují na vibrační podavače a nahrazují lineární vibrační podavače.

Dokončeny jednoúčelové stroje – montáž silentbloku

karuselového stolu. Jednoúčelový stroj se skládá ze zakládacího prostoru, kompletační stanice s kontrolou správnosti založení, narážení, měření, kalibrace a manipulace se zkompletovanými kusy. Strojní takt je 8s. Stroj je určen pro třísměnný provoz.

Kamerový systém v laboratoři

V laboratoři Continentalu Automotive Czech Republic s.r.o v Adršpachu byla instalována kamera pro porovnání objemové a optické metody měření stříkající vody různých druhů automobilových ostřikovačů. Kamera je zapůjčena na 2 měsíce ve spolupráci s firmou Festo s.r.o.

Kamerové a značící zařízení – předání

Úspěšná přejímka a zahájení zkušebního provozu Kamerové identifikace textů přes OCR a 2D kódů DMX včetně značících zařízení DMX v uralských strojírnách Uralvagonzavod dodaných pro společnost ALTA, a.s.

Testovací zařízení na kontrolu těsnosti vodíkem

Podepsána smlouva o spolupráci při realizaci testovacích strojů na kontrolu těsnosti s firmou KEYX. Keyx dodává vlastní analyzátory, JHV staví testovací zařízení na míru.

Výrobní linka -dokončení

alcocelkÚspěšná přejímka a zahájení zkušebního provozu linky na montáž vstřikovacích ventilů. Využití bezhlučných lištových podavačů JHV.

Jednoúčelové stroje na výrobu tlumičů

Dodány dva stroje do montážní linky na výrobu tlumičů – subdodavatel pro Automobilový průmysl.

Jednoúčelový stroj na nanášení těsnící hmoty

tmel1

Dokončili jsme jednoúčelový stroj nebo spíše automat na nanášení těsnící hmoty a úspěšně ho předali do provozu.