AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Dotace od MPO

Byl ukončen projekt zařazený v programu IMPULS, číslo rámcové smlouvy FI-IM3/119 „Vývoj integrovaného systému velkoplošného solárního kolektoru a velkoobjemového akumulačního zásobníku s optimalizovanou stratifikací tepla“.
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.“