NEWS

NEWS

NEWS

The world of technology is constantly changing, developing and bringing new challenges. We stay on top of it to bring original ideas and find the most effective solutions for your project.

Financila support from MPO

Byl ukončen projekt zařazený v programu IMPULS, číslo rámcové smlouvy FI-IM3/119 „Vývoj integrovaného systému velkoplošného solárního kolektoru a velkoobjemového akumulačního zásobníku s optimalizovanou stratifikací tepla“.
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.“