NEWS

NEWS

NEWS

The world of technology is constantly changing, developing and bringing new challenges. We stay on top of it to bring original ideas and find the most effective solutions for your project.

Hard work on excavator successfully finished

kteří odvedli skvělou práci a časově nelehký úkol zvládli v daném termínu. Práce spočívala v urgentním zapracování nového konceptu stroje do stávající varianty. Při změně polohy téměř všech klíčových komponent bagru a hydraulického systému jsme museli uplatnit inovativní postupy a nové prvky pro zachování perfektního přístupu pro servis komponent. Zároveň se podařilo ve velice zaplněném malém prostoru zachovat dostatečný objem nádrží provozních kapalin pro dlouhé intervaly servisu nebo doplnění. Byla také celkově optimalizovaná koncentrace komponent do skupin pro efektivní modulární montáž v sériové výrobě.