NEWS

NEWS

NEWS

The world of technology is constantly changing, developing and bringing new challenges. We stay on top of it to bring original ideas and find the most effective solutions for your project.

Test run of kamera systems was successful round off

Byl měřen úhel stříkající vody, počet paprsků a špatné odstřiky. Výsledky byly nanejvýš uspokojivé a plně prokazující schopnost nasazení kamer do provozu. Detekce jiného množství paprsků byla ve 100% případů. Opakovatelnost měření byla 0,01° na statistickém vzorku 100 měření (nutno brát v úvahu, že měření probíhalo v laboratorních podmínkách)[:]