AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury

Název projektu: Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury společnosti
JHV-ENGINEERING s.r.o.

Cílem projektu je zásadní rozšíření výzkumně – inovační kapacity (VIK) společnosti JHV-ENGINEERING, s.r.o. Projekt je realizován v Pardubicích ve stávajícím areálu společnosti na adrese Nádražní 641, Rosice, 533 51 Pardubice.

V rámci projektu budou nakoupeny stroje sloužící pro výzkum a vývoj společnosti a SW nezbytný pro zajištění VaV aktivit v oboru vývoje strojů a zařízení pro obory automotive, lékařství či elektroprojekci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.