whistleblowing
whistleblowing

whistleblowing

whistleblowing

Whistleblowing – ochrana oznamovatelůProhlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu.

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), umožňuje společnost JHV – ENGINEERING s.r.o., jako osoba povinná, svým zaměstnancům a osobám v obdobném postavení, které pro ni, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo osobám, které byly nebo jsou s JHV – ENGINEERING s r.o. v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, podat oznámení o možném protiprávním jednání (dále jen „Oznámení“) prostřednictvím interních kanálů.

Ostatní osoby podávají oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Informace o podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti a jeho oznamovací systém jsou dostupné na stránkách: Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).

JHV – ENGINEERING s.r.o. prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Příslušnou osobou pro vyřízení podaného Oznámení je v JHV – ENGINEERING s.r.o. finanční ředitelka Ing. Kateřina Tůmová a / nebo vedoucí personálního oddělení Mgr. Zuzana Ježková.

JHV – ENGINEERING s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost JHV – ENGINEERING s.r.o. si vyhrazuje právo nezabývat se anonymním oznámením.

Oznámení podané dle Zákona musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození Oznamovatele.

 

Oznámení je možno učinit:

  • Písemně na adresu: JHV – ENGINEERING s.r.o., Nádražní 641, Pardubice – Rosice 533 51
    Obálku je třeba označit nápisem „Neotvírat – oznámení whistleblowing“.
  • Elektronicky prostřednictvím emailové adresy: whistleblowing@jhv.cz
  • Osobně v sídle společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o., a to výhradně po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle +420770109198.

JHV – ENGINEERING s.r.o. bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.