AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Uspěšné ukončení testovacího provozu kamerového systému

Výsledky byly nanejvýš uspokojivé a plně prokazující schopnost nasazení kamer do provozu. Detekce jiného množství paprsků byla ve 100% případů. Opakovatelnost měření byla 0,01° na statistickém vzorku 100 měření (nutno brát v úvahu, že měření probíhalo v laboratorních podmínkách)