Vývoj na zakázku
KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ

KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ

KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ

Nabízíme zákazníkům komplexní systém služeb konstrukční kanceláře spojené s vývojem či modernizací produktu. Máme řešení pro každou fázi Vašeho projektu nezávisle na stupni realizace.

STUDIE

Jako první stupeň vývoje nabízíme zhotovení různých typů studií, jejichž součástí je i detailní řešení a následná optimalizace s ohledem na cenu, výrobní možnosti atp.

 • DESIGNOVÉ STUDIE
 • STUDIE PROVEDITELNOSTI
 • STUDIE PRACOVNÍCH PROSTOR U VÝROBNÍCH LINEK
 • STUDIE ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ
 • BENCHMARK PRODUKTU
STUDIE

VÝVOJ PRODUKTU

Nabízíme kompletní vývoj výrobku nebo celého stroje. Kromě klasických konstrukčních prací zajišťujeme také vývojové a výzkumné práce.

 • KONCEPČNÍ NÁVRHY
 • NÁVRH MECHANICKÝCH CELKŮ
 • DESIGN PRODUKTU
 • NÁVRH A POSOUZENÍ SVAŘOVANÝCH KONSTRUKCÍ
 • NÁVRH HYDRAULICKÝCH OBVODŮ
VÝVOJ PRODUKTU

PEVNOSTNÍ VÝPOČTY

Výrobek nebo konstrukci můžeme posoudit z hlediska pevnosti. Provádíme pevnostní analýzy a výpočty nejen celých konstrukcí, ale i jednotlivých komponentů z hlediska deformace dílů od zatížení nebo deformace dílů působením tepla. Na základě výpočtu určíme kritická místa, nejexponovanější části, maximální deformace atd. Součástí pevnostní analýzy je i návrh potřebných úprav a následná optimalizace konstrukce.

 • SILOVÉ STUDIE
 • POHYBOVÉ STUDIE
 • STATICKÉ VÝPOČTY
 • DYNAMICKÉ VÝPOČTY
PEVNOSTNÍ VÝPOČTY

FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ HLINÍKU

Vyvíjíme formy pro tlakové lití kovů a pro vstřikování plastů.  Kromě samotného vývoje a návrhu nástroje poskytujeme také poradenství pro případ změny technologie výroby nebo posouzení stávajícího produktu.

 • FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ HLINÍKU
 • FORMY PRO VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ
 • NÁVRHY ODLITKŮ
 • OPTIMALIZACE ODLITKŮ
FORMY PRO TLAKOVÉ LITÍ HLINÍKU

DOKUMENTACE

Pro konečnou fázi projektu nabízíme zhotovení kompletní výrobní dokumentace. Jedná se nejen o výrobní výkresy, ale také  o servisní manuály, příručky nebo třeba uživatelské manuály stávajícího nebo nového stroje. Převedeme stará data a výkresy do elektronické podoby a současně je upravíme dle vámi požadované normy a formátu (ANSI, DIN, ČSN, ISO).

 • VÝROBNÍ DOKUMENTACE
 • SERVISNÍ MANUÁLY
 • NÁVODY NA OBSLUHU
 • PRŮVODNÍ DOKUMENTACE
 • VÝROBNÍ POSTUPY
DOKUMENTACE