AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Nová poloautomatická linka s kolaborativním robotem YUMI

Tato poloautomatická linka slouží pro sestavení elektrického palníku a je koncipována jako pásový dopravník s paletami. Na vstupu zpracovává 2 různé produkty a různé délky přívodního vodiče. Byl zde použit kolaborativní robot Yumi, který pracuje zároveň na dvou stanicích. Na 6 z 10 stanic linky probíhá kamerová kontrola, z nichž jedna např. kontroluje přetečení lepidla pod UV světlem. Linka je navržena pro 1 sedící obsluhu, která ručně vkládá do linky připravené vodiče a 1 osobu, která doplňuje vstupní materiál a odebírá hotové díly.