AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Nové pece pro rotační lití plastů

Dodání speciálních pecí pro rotační lití plastů. Zařízení v peci upíná a vystřeďuje uzamykatelné formy na rotační stůl poháněný elektromotorem. Po zahřátí dochází k odstředivému lití plastů do formy. Pro různé formy a režimy lití jsou v PLC uloženy programy jednotlivých cyklů.