AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Nový automatický skladač

Dodali jsme novou automatickou linku pro skládání výměníkových jader rekuperačních jednotek. Vstupním materiálem jsou hliníkové lamely, které vstupují do stroje na speciálních manipulačních paletách naší konstrukce. Lamely jsou následně odebírány nízkotlakým podtlakovým chapadlem, kontrolovány a ohýbáním spojovány. Nízký podtlak pro manipulaci není vyvíjen pomocí konvenčních vývěv či ejektorů, ale unikátní nízkotlakou vysoko průtokovou odsávací soustavou, kterou jsme vyvinuli na základě našeho výzkumu manipulace s tenkým materiálem.

Zajímavostí je skládací mechanismus, který namísto klasických pneuválců používá vačkové ústrojí a servomotor. Stroj pracuje v režimu 24/7 a skládá různé půdorysy jader. Přenastavení stroje na jiný rozměr probíhá automaticky pomocí servomotorů a pneumatických pohybů. Obsluha je pouze vyzvána k výměně vstupního materiálů.