AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Nový poloautomatický stroj na montáž epidurálních katétrů

Stroj slouží k nasunutí pružinky o vnějším průměru 0.7mm do plastové trubičky o vnitřním průměru 0.6mm. Délka pružinky i trubičky je 900mm. Hlavními konstrukčními celky jsou šesti polohový karusel s vodorovnou osou rotace a servopohony FESTO. Princip samotné montáže spočívá v nafouknutí trubičky a poté vsunutí pružinky. Po vyfouknutí jsou trubička s pružinkou pevně spojené. Náš stroj je oproti jiným navržen pro montáž bez použití chemikálií. Strojní čas je 10s. Stroj je obsluhován jednou operátorkou, která zakládá trubičky.