Tvoříme budoucnost průmyslu 4.0
O NÁS

O NÁS

O NÁS

Ve vývoji strojů se řadíme mezi špičku na trhu automatizace a naše linky lze najít ve výrobních halách v mnoha dalších zemích na různých kontinentech. Kromě evropských států například také v Číně, Rusku, Spojených státech nebo Mexiku.
PROFIL SPOLEČNOSTI

Pro naše zákazníky jsme velmi výrazným zdrojem přidané hodnoty a nástrojem k prosazení se na trhu a k překonání konkurence. Přinášíme nové myšlenky a nápady. Díky nezaujatému pohledu a zkušenostem našich konstruktérů se nám daří nacházet nová netradiční řešení problémů v oblasti konstrukce i výroby, zkrátka to, co vyžaduje rychle se měnící a rozvíjející se trh, kde vítězí nové myšlenky, vyšší kvalita, rychlost a nejlepší poměr kvalita/cena.

 

HISTORIE FIRMY

1999 – Založení firmy se sídlem v Pardubicích. Počet zaměstnanců 5. Hlavní náplní práce je konstrukční činnost pro skupinu Ingersoll-Rand.

2000 – Založení pobočky konstrukční kanceláře v Praze. Rozšíření konstrukčních prací na výrobu a vývoj jednoúčelových strojů a průmyslovou automatizaci.

2001 – Firma poprvé překročila roční obrat 30 mil. Kč, počet zaměstnanců 20.

2003 – Stěhování  do nových prostor v Pardubicích, kde máme veškeré potřebné zázemí pro výrobu a konstrukční práce. Firma má 30 konstruktérů a 5 dělníků.

2005 – Výstavba nové moderní haly, poskytující dostatečné prostory pro výrobu velkých výrobních linek.

2006 – Firma prolomila hranici 100  mil. Kč ročního obratu. Počet vývojových konstruktéru se zvýšil na 35.

2007 – Realizováno přes 200 projektů jednoúčelových strojů.

2008 – Tržby firmy překročily hranici 120 mil Kč.

2012 – Tržby firmy překročily 230 mil Kč.

2014 – Tržby překročily hranici 300 mil. Kč.

2015 – Počet dodaných jednoúčelových strojů a linek přesáhl 400 ks. Počet zaměstnanců 135.

2016 – Nové sídlo firmy.

2017 – Tržby překročily hranici 440 mil. Kč. Počet zaměstnanců byl 177.

2018 – Firma získala titul EY Technologický podnikatel roku 2017. Více zde.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Vývoj obratu naší firmy
Stabilitu společnosti lze dokumentovat na vývoji ročního obratu, který se vyšplhal z původních 5,4 mil. Kč v roce 1999 na více jak 430 mil. Kč v roce 2017. Naším cílem do budoucna je udržet vývoj obratu firmy minimálně na stejné úrovni jako v posledních letech.

 

 

 

 

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

Název projektu: Zavedení Age managementu do společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o.

Cílem projektu je aktualizovat firemní strategii, včetně poslání, vizí a hodnot se zakomponováním principů age managementu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: JHV – rosteme spolu

Cílem projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti JHV-ENGINEERING s.r.o. Realizace projektu je naplánována na 2 roky a zahrnuje vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků potřebných pro kvalitní výkon práce u zaměstnavatele.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o.

Cílem projektu je zásadní rozšíření výzkumně – inovační kapacity (VIK) společnosti JHV – ENGINEERING , s.r.o. Projekt je realizován v Pardubicích ve stávajícím areálu společnosti na adrese Nádražní 641, Rosice, 533 51 Pardubice.

V rámci projektu budou nakoupeny stroje sloužící pro výzkum a vývoj společnosti a SW nezbytný pro zajištění VaV aktivit v oboru vývoje strojů a zařízení pro obory automotive, lékařství či elektroprojekci. Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozpis nabízených technologií pro účely VaV a služeb:

  • Tool box
  • CNC hloubička
  • drátová řezačka
  • konstrukce v PTC CREO

Bližší informace: Ing. Jan Václavovič, tel. 777 770 970