AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Jednoúčelový stroj na kontrolu kvality hedvábných kotoučků

Předali jsme nový stroj pro vychystání nastříhaných hedvábných pásů. Střižné nástroje vystřihují kulatá hedvábná kolečka, která dopravujeme manipulátorem pomocí podtlaku. Kamera následně zkontroluje kvalitu střihu, kruhovitost a jiné pro nás důležité parametry a vyhodnotí je. Kusy, které kamera vyhodnotí jako špatné vyhodí do NOk bedny. Stroj je navržen jako poloautomatický pro jednoho operátora.