AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Vznik JHV – GROUP a
JHV – DEVELOPMENT

Vážení obchodní partneři i příznivci JHV, dlouhodobě rosteme a rozšiřujeme nabízené produkty a služby. I z tohoto důvodu dochází v roce 2020 k organizačním změnám v naší struktuře. Vzniká společnost JHV – GROUP s.r.o., která zastřešuje společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o. a nově odštěpenou společnost JHV – DEVELOPMENT s.r.o. Nedochází však k žádným vlastnickým změnám, všichni nadále patříme do jedné rodiny. Těšíme se na spolupráci s Vámi i v roce 2020.