Warning: Attempt to read property "year" on int in /data/web/virtuals/194362/virtual/www/content/wp-content/themes/jhw/index.php on line 39
vodík Archives - jhv.cz
AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Interaktivní loďka jako dobročinný projekt – společnost JHV ENGINEERING a David Černý spojili síly pro děti s hendikepem

Pardubice, 30. května 2024 – Umělecké dílo od světoznámého umělce Davida Černého je nově k vidění v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Loďka, která vznikla díky pardubické rodinné společnosti JHV, je technologicko-uměleckým dílem, které svým pohybem odporuje fyzikálním zákonům. Cílem celého projektu je sběr finanční podpory pro Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ, o. p. s., která více než 30 let vytváří bezpečný přístav pro děti a mladé dospělé s mentálními i fyzickými hendikepy.

Loďka představuje cestu, překážky života i naději, a zároveň je ukázkou chytré technologie budoucnosti a konstrukční dovednosti.

Cílem celého projektu je finanční sbírka na podporu provozu školy Svítání. Pohyby loďky jsou navázány na finanční příspěvek, který předchází jejich spuštění. Pohybové kreace loďky jsou tedy jakousi odměnou za dobročinnost daného přispěvatele. Loďka, která se jeví jako obyčejná houpačka pro děti, se po příspěvku rozpohybuje a to, pro běžného člověka, zcela nelogickým pohyby (nepřirozená rychlost, nepřirozené působení směru tíhového zrychlení). Tyto kreace mají podnítit lidský mozek k zamyšlení nad přirozeností běžného světa a z této přirozenosti ho na chvíli vytrhnout. Zastavení loďky, po určité době, má za cíl podnítit k dalšímu zážitku, tedy k dalšímu příspěvku. Uprostřed nosné konstrukce pláště je umístěn interaktivní panel, kterým socha komunikuje s návštěvníkem o svém stavu, představuje akce školy, a především umožní přispět.

Samotná konstrukce i výroba sochy přinesla mnohá technická úskalí, která jsme museli vyřešit. Ačkoli se prakticky jedná o kyvadlo poháněné servomotorem, bylo nutno správně vyřešit stránku proveditelnosti při zachování umělecké koncepce.

Jak bylo zmíněno, pohyb loďky má být pro běžný mozek nelogický. Je veden v různých úhlech kyvu, v různých rychlostech a s různým natočením vektoru gravitační síly. Zároveň jsou pohyby doprovázeny mnoha nečekanými zvuky. Fyzické realizaci tak předcházelo množství výpočtů pohonné a převodové soustavy z hlediska řiditelnosti stroje, i množství výpočtů pružnostního a dynamického charakteru. Z hlediska techniky je stroj v podstatě jednoduchý pohonný systém s jedním servomotorem, dvěma převodovkami a řetězovými převody.

V době finálního dokončení díla došlo ještě k změně a socha byla dodatečně doplněna o lidský prst – ukazováček ruky, který má platícímu návštěvníkovi dodat pocit, že svým příspěvkem v podstatě cvrnknul do loďky, čímž dodal rozhodující impuls k rozhoupání loďky.

Celkově byly kladeny velmi vysoké nároky na bezpečnost, vzhledem k tomu že socha bude umístěna na veřejném prostranství, v místě, kde je neustálý volný pohyb lidí. Z důvodu bezpečnosti jsme přizvali certifikační autoritu TÜV. Sochu jsme oproti původnímu plánu zvýšily, horní hrany podstavce jsou opatřeny zubatým cimbuřím a prostor loďky snímá skener pohybu.

Podstavec sochy tvoří obří kvádr z kovu-kartáčované oceli, vysoký přes 3 metry. Celkově má socha výšku téměř 6,5 metru. Samotná loďka je potažená polepem z novinového tisku, který obsahuje text o škole Svítání, potisk má povrchovou úpravu, aby odolal celoročnímu pobytu venku.

Vývoj a výroba zabrala více než rok náročné práce. Z našich výrobních hal tak odchází další technologicky vyspělý unikát, který, jak doufáme, bude přínosem dobré věci nejen na podporu hendikepovaných dětí, ale bude sloužit i dalším potřebným projektům.

Celý tento odvážný a nadčasový projekt je jasným důkazem toho, jak spojení technologie a lidského přínosu může měnit svět k lepšímu. David Černý se zřekl svého honoráře. Společnost JHV převzala veškeré náklady na výrobu loďky, které se vyšplhaly k částce několika milionů korun. Loďka je vyrobena a určena jako dar, který symbolizuje dobré věci a podporu pro školu Svítání.

Klíčové je také umístění projektu. Loďka bude umístěna v prostoru parku před Automatickými mlýny v Pardubicích, jejichž majitel p. Lukáš Smetana je projektu nakloněn a osobně se angažoval i na přípravných pracích umístění sochy.

Představení díla 1.6. 2024 – symbolicky na Den Dětí, jsme vybrali záměrně ve smyslu mota „Dětská houpačka – na pomoc dětem – spuštěná na Dětský den“