Warning: Attempt to read property "year" on int in /data/web/virtuals/194362/virtual/www/content/wp-content/themes/jhw/index.php on line 39
2018 - jhv.cz
AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

Svět technologií se neustále mění, vyvíjí a přináší nové výzvy. I my jdeme s dobou a snažíme se přinášet nové, originální myšlenky, a co nejefektivnější řešení vašich projektů.

Nové pece pro rotační lití plastů

Dodání speciálních pecí pro rotační lití plastů. Zařízení v peci upíná a vystřeďuje uzamykatelné formy na rotační stůl poháněný elektromotorem. Po zahřátí dochází k odstředivému lití plastů do formy. Pro různé formy a režimy lití jsou v PLC uloženy programy jednotlivých cyklů.

Nové robotické pracoviště

Robotické pracoviště je navrženo pro poloautomatický provoz v režimu 24/7. Slouží pro automatickou montáž tlumičů torzních kmitů určených do automobilového průmyslu. Koncept pracoviště je kombinace 6-ti osého robota YASKAWA a elektrického karuselu WEISS. Stroj dále zajišťuje přesné lisování pomocí servo lisu a finalní kamerovou kontrolu. Zařízení dokáže zpracovávat 4 a více variant výrobku. Strojní čas zařízeni je 12s/ks.

CYBERDOG – Robotická vinárna a technologické informační centrum

Stavba je složena ze dvou pater a svým tvarem má připomínat hlavu a tělo psa, materiálem vesmírnou loď z budoucnosti. Cyberdog je prostor dělený na robotické pracoviště, vozíkovou dráhu umístěnou nad místy pro návštěvníky a prostor s projekcí, kde se promítají ukázky ze světa technologií. Pokud si návštěvník nainstaluje aplikaci, může díky ní zadat příkaz robotickému systému, který jej zpracuje. Robotická ruka KUKA pak uchopí zvolené víno (příp. jiný nápoj), odzátkuje ho, naleje přesně odměřené množství, lahev uloží zpět a připravený nápoj umístí na vozík, na kterém je po stropních kolejích dopraven až k určenému stolu.

Nové robotické pracoviště

Dodání nového robotického pracoviště pro manipulaci a zakládání trubek do okruhu na testování průtokoměru. Pracoviště je navrženo jako plně automatické a pro manipulaci byl vybrán 6-ti osý robot KUKA s nosností 360 kg.

Nová automatická popisovací linka

Slouží pro značení Al a Cu dutinky od délek 32-100 mm. Součástí linky je vizuální inspekce pomocí high-speed kamerové kontroly která vyhodnotí správný popis a délku dutinek. Linka je koncipována jako plně automatická, operátor doplňuje pouze vstupní materiál. Strojní čas zařízení 0,42s/ ks.

Jednoúčelový stroj na kontrolu kvality hedvábných kotoučků

Předali jsme nový stroj pro vychystání nastříhaných hedvábných pásů. Střižné nástroje vystřihují kulatá hedvábná kolečka, která dopravujeme manipulátorem pomocí podtlaku. Kamera následně zkontroluje kvalitu střihu, kruhovitost a jiné pro nás důležité parametry a vyhodnotí je. Kusy, které kamera vyhodnotí jako špatné vyhodí do NOk bedny. Stroj je navržen jako poloautomatický pro jednoho operátora.

Nový poloautomatický montážní stroj

Poloautomatický jednoúčelový montážní stroj je navržen pro sestaveni a kontrolu dílu pro automobilový průmysl. Součástí stroje je laserové pájení pomoci 2 pájecích hlav EUTECT GmbH. Strojový čas zařízení 6 s. Stroj obsluhuje 1 operátor.

Víceúčelová robotická montážní linka

Je určena pro výrobu a kontrolu automobilových tlumičů. Linka je navržena jako poloautomatická, podávání komponentů a příprava podsestav je zajištěna 2-3 operátory. Vlastní proces montáže probíha automaticky. Součásti linky jsou 6-ti osí roboti ABB a pro řízení je použit řídící systém SIEMENS S1500. Strojový čas linky je 11 s. Linka je navíc vybavena sběrem dat a možností vzdálené správy pro obsluhu a diagnostiku.

Nový jednoúčelový svařovací, plnící a lisovací stroj

Nový jednoúčelový stroj svařuje, plní, kontroluje a lisuje komponenty pro výrobu teplotních senzorů pro automobilový průmysl. Stroj je navržený pro poloautomatický provoz. Obsluha zajišťuje zakládání dílu do karuselu, kde následuje přesné plnění dílu izolační hmotou. Součástí stroje je přesné svařování drátků termočlánku, který je následně dopravován do karuselu, zkompletován a zalisován.  Pro řízení stroje je použito PLC Siemens, pro přesné polohování servo pohony FESTO. Strojový čas zařízení je 5s.

Kolaborativní robot YUMI

Integrace kolaborativního robota YUMI pro dva jednoúčelové stroje. Robot zde plně nahrazuje práci 2 operátorů a zákazník tak může pracovat naplno v režimu 24/7. Strojový čas zařízení 16s a provoz je koncipován jako plně automatický.

Automatická výrobní linka

Automatická výrobní linka je navržena pro bezobslužný provoz v režimu  24/7. Technicky řešena jako lineární dopravníková montáž. Pro plnění linky jsou použity klasické vibrační podavače a speciální rozplétačky pružin vlastní konstrukce. Zařízení je určeno pro montáž 1 typu výrobku.

Jsme EY Technologický podnikatel roku 2017

Technologická firma roku 2017! Po získání titulu EY Podnikatel roku 2017 Pardubického kraje jsme se probojovali i do finále, kde jsme získali další titul a pro letošní rok jsme tak nositeli titulu EY Technologický podnikatel roku 2017! Oficiální nominační video, které natočilo EY, můžete shlédnout zde.

Nový montážní automat

Stroj je navržen pro plně automatický bezobslužný provoz v režimu 24/7. Strojový čas pro založení 1 dílu je 0.6s a maximální takt stroje je 7s na finální díl.

Získali jsme titul EY Podnikatel roku 2017 Pardubického kraje

V letošním roce jsme se účastnili soutěže – EY PODNIKATEL ROKU 2017 Pardubického kraje kde se nám podařilo vyhrát a postoupit do celostátního finále.

Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury

Název projektu: Rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury společnosti
JHV-ENGINEERING s.r.o.

Cílem projektu je zásadní rozšíření výzkumně – inovační kapacity (VIK) společnosti JHV-ENGINEERING, s.r.o. Projekt je realizován v Pardubicích ve stávajícím areálu společnosti na adrese Nádražní 641, Rosice, 533 51 Pardubice.

V rámci projektu budou nakoupeny stroje sloužící pro výzkum a vývoj společnosti a SW nezbytný pro zajištění VaV aktivit v oboru vývoje strojů a zařízení pro obory automotive, lékařství či elektroprojekci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.